Μενού

bannerLogoNew2

bio1 bio2
 • Προϊόντα με
  ιστορική ονομασία προέλευσης

  Απαραίτητα συστατικά; Γη και ύδωρ.
  Στον παράδεισο του Μαραθώνα,
  υπάρχουν και τα δύο.

  Slide1 Icon

  Περισσότερα

 • Προϊόντα με
  ιστορική ονομασία προέλευσης

  Απαραίτητα συστατικά; Γη και ύδωρ.
  Στον παράδεισο του Μαραθώνα,
  υπάρχουν και τα δύο.

  Slide1 Icon

  Περισσότερα

 • Small Round Image (Left Image - 140x140 px)
  Small Round Image (Middle Image - 140x140 px)
  Small Round Image (Right Image - 140x140 px)

  Έχουμε δημιουργήσει μια
  καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής

  Η εταιρεία μας δεσμεύεται να συσκευάζει νωπά κηπευτικά που πληρούν τις υψηλότερες προσδοκίες των πελατών και των καταναλωτών μας, όσον αφορά στην ποιότητα, στην ποικιλία, στη γεύση, στην ασφάλεια των τροφίμων και στην υγιεινή. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε είναι τελευταίας τεχνολογίας, ενώ το προσωπικό που στελεχώνει το συσκευαστήριο είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο.

  Περισσότερα

  Product Image (Recomended Png Image)
 • Small Round Image (Left Image - 140x140 px)
  Small Round Image (Middle Image - 140x140 px)
  Small Round Image (Right Image - 140x140 px)

  Έχουμε δημιουργήσει μια 
  καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής

  Η εταιρεία μας δεσμεύεται να συσκευάζει νωπά κηπευτικά που πληρούν τις υψηλότερες προσδοκίες των πελατών και των καταναλωτών μας, όσον αφορά την ποιότητα, την ποικιλία, τη γεύση, την ασφάλεια των τροφίμων και την υγιεινή. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε είναι τελευταίας τεχνολογίας, ενώ το προσωπικό που στελεχώνει το συσκευαστήριο είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο.

  Περισσότερα

  Product Image (Recomended Png Image)
 • Small Round Image (Left Image - 140x140 px)
  Small Round Image (Middle Image - 140x140 px)
  Small Round Image (Right Image - 140x140 px)

  Έχουμε δημιουργήσει μια 
  καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής

  Η εταιρεία μας δεσμεύεται να συσκευάζει νωπά κηπευτικά που πληρούν τις υψηλότερες προσδοκίες των πελατών και των καταναλωτών μας, όσον αφορά την ποιότητα, την ποικιλία, τη γεύση, την ασφάλεια των τροφίμων και την υγιεινή. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε είναι τελευταίας τεχνολογίας, ενώ το προσωπικό που στελεχώνει το συσκευαστήριο είναι άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο.

  Περισσότερα

  Product Image (Recomended Png Image)
 • Quality & Safety

  We have established standards of high quality & product safety

  Our company has installed a complete system of Management of primary production, based on the requirements of the GLOBALG.A.P Protocol. IFA V.5.1, certified by the internationally recognized body TÜV Hellas, while all our products are certified for their Biology by TÜV Austria-Hellas.

   

  More

  Product Image (Recomended Png Image)
 • Quality and safety

  We have established standards of high quality & product safety

  Our company has installed a complete system of Management of primary production, based on the requirements of the GLOBALG.A.P Protocol. IFA V.5.1, certified by the internationally recognized body TÜV Hellas, while all our products are certified for their Biology by TÜV Austria-Hellas.

   

  More

  Product Image (Recomended Png Image)
 • Ποιότητα & Ασφάλεια

  Έχουμε θεσπίσει πρότυπα υψηλής ποιότητας & ασφάλειας των προϊόντων

  H εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής, βάσει των απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. IFA V.5.1, πιστοποιημένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV Hellas,  ενώ όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα για τη Βιολογικότητά τους από την TÜV Austria-Hellas.

   

  Περισσότερα

  Product Image (Recomended Png Image)
 • Ποιότητα & Ασφάλεια

  Έχουμε θεσπίσει πρότυπα υψηλής ποιότητας & ασφάλειας των προϊόντων

  H εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής, βάσει των απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. IFA V.5.1, πιστοποιημένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV Hellas,  ενώ όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα για τη Βιολογικότητά τους από την TÜV Austria-Hellas.

   

  Περισσότερα

  Product Image (Recomended Png Image)
 • Ποιότητα & Ασφάλεια

  Έχουμε θεσπίσει πρότυπα υψηλής ποιότητας & ασφάλειας των προϊόντων

  H εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής, βάσει των απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. IFA V.5.1, πιστοποιημένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV Hellas,  ενώ όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα για τη Βιολογικότητά τους από την TÜV Austria-Hellas.

   

  Περισσότερα

  Product Image (Recomended Png Image)
 • Ποιότητα & Ασφάλεια

  Έχουμε θεσπίσει πρότυπα υψηλής ποιότητας & ασφάλειας των προϊόντων

  H εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής, βάσει των απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. IFA V.5.1, πιστοποιημένο από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV Hellas,  ενώ όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα για τη Βιολογικότητά τους από την TÜV Austria-Hellas.

   

  Περισσότερα

  Product Image (Recomended Png Image)
tab image
Tab image hovered

Seasonal Vegetables

tab image
Tab image hovered

Organic and ecological farming

tab image
Tab image hovered

Sustainable growth

tab image
Tab image hovered

Rotation

tab image
Tab image hovered

Precision Farming

tab image
Tab image hovered

Digital Supervision

Greek, Organic Products of our Production

Seasonal Vegetables

We produce only seasonal vegetables, excluding chemical fertilizers, pesticides and toxic herbicides. Disease is controlled and soil is fertilized by natural methods and organic supplies

Organic and ecological farming

In addition to organic, it is important that the cultivation is also ecological. Our farmer respects the environment, does not waste water, recycles organic matter and saves energy for its cultivation.

Sustainable growth

Having an environmentally friendly approach as regards natural resources and with the aim of meeting the needs of the proper nutritional value of our products, we avoid soil depletion in order to achieve the natural, stable, permanent and sustainable production of our goods in the future.

Rotation

We alternate crops in the same soil and comply with the set-aside (fallow) requirements, that is, we let soil rest by temporarily stopping its cultivation in order for it to regain its productivity. When the soil is not pressed to overproduce it offers tastier and higher nutritional value products.

Precision Farming

We have developed an advanced production process model with soil preparation, such as laser leveling and precision solenoid valves, to avoid waste of resources and to achieve excellent productivity.

Digital Supervision

The property is equipped from one end to the other with sensors that measure the exact amount of water, air, biological fertilizers, temperature, humidity and solar radiation and update the computer system via wi-fi. Through this direct knowledge and information, the ideal natural conditions are created so that the crops can grow properly

2GLOBAL G.A.P. Certificate is one of the most demanding organic farming certificates, covering all stages of the production process, ensuring the quality of the goods to the consumer.

More